Zakres usług

Wszelkie prawo ustanawia się ze względu na ludzi

Obrońca Wadowice 

Dobry obrońca może swoimi poradami doprowadzić do pozytywnego rozpatrzenia danej sprawy, a nawet rozstrzygnięcia problemu poza drogą sądową. Specjalizuję się w postępowaniach spraw karnych, o czym świadczy sprawność oraz efektywność obrony. Moje działania sukcesywnie wspierają osoby, które poszukują pomocy prawnej.

Dobry obrońca w Wadowicach

Jeśli obrońca w Wadowicach to temat, który Cię aktualnie frapuje – dobrze trafiłeś. Usługi mojej kancelarii obejmują działania w zakresie zarówno przygotowawczym, reprezentacyjnym, jak i obronnym przed sądami wszystkich instancji.

PRAWO KARNE, PRAWO KARNO SKARBOWE, PRAWO WYKROCZEŃ, PRAWO KARNE WYKONAWCZE, POSTĘPOWANIE W SPRAWACH NIELETNICH

W

obrona w postępowaniach w sprawach karnych i karnych skarbowych przed organami postępowania przygotowawczego i sądami powszechnymi wszystkich instancji

W

obrona w postępowaniach w sprawach z zakresu prawa karnego wykonawczego, w tym w sprawach o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, wnioski o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

W

reprezentacja osoby pokrzywdzonej przestępstwem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego w postępowaniu karnym

W

sporządzanie pism z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego i prawa karnego wykonawczego

PRAWO RODZINNE

W

rozwody

W

separacje

W

sprawy o alimenty

W

ustalenie lub egzekucja kontaktów z małoletnim dzieckiem

W

ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego

W

ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnim

W

ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa

W

ustanowienie rozdzielności majątkowej

W

podział majątku wspólnego byłych małżonków

Rozwody Wadowice

Zapewnimy Ci wsparcie prawne oraz pomożemy opanować emocje podczas trudnych momentów w życiu, jakim jest rozprawa rozwodowa, podział majątku i inne formalności z nią związane.  Znajdziemy najlepsze regulacje prawne, aby skutecznie i szybko rozwiązać Twoje problemy.

Rozprawy rozwodowe mogą się od siebie diametralnie różnić, dlatego tak ważne jest indywidualne podejście. Zadaniem kancelarii prawnej jest w takiej sytuacji nie tylko skuteczne i efektywne rozwiązanie kwestii prawnych, ale i okazanie wsparcia podczas tego stresującego i bardzo często emocjonalnego wydarzenia.

Jeśli rozwody w Wadowicach to kwestia, która Cię nurtuje i dotyczy – dobrze trafiłeś. Możesz liczyć na profesjonalne i ludzkie podejście do Twojej sprawy oraz gwarancję podjęcia korzystnych działań

Podział majątku Wadowice

Kancelaria radcy prawnego zajmuje się sprawami dotyczącymi podziału majątku. Kwestia dla wielu potrafi być problematyczna oraz potencjalnie nerwowa. Z pomocą w takich sytuacjach przychodzi radca prawny.

Podział majątku może przebiec na drodze sądowej lub ugodowej, w zależności od potrzeb danej sprawy. Dlatego ważne jest indywidualne rozpatrzenie każdej z nich, skompletowanie pakietu dokumentów oraz wszczęcie konkretnych procedur. Podział majątku w Wadowicach nie musi być wcale skomplikowany ani długotrwały. Odpowiednia pomoc w tym zakresie zoptymalizuje cały proces

Spadki Wadowice

Realizujemy formalności prawne związane ze sprawami spadkowymi. Prowadzimy sprawy mające na celu rozwiązanie problemów z podziałem spadku. Pomagamy w podziale, przejęciu, a także prawomocnym zrzeknięciu się spadku. 

Sprawy spadkowe należą do tych bardziej skomplikowanych, a czasem nawet podstępnych. Istotne zatem jest, aby do każdej z nich podejść z otwartym umysłem i pomysłami. Prawo spadkowe dotyczy m.in. ogłoszenia testamentu, podziału spadku czy też przyjęcia lub odrzucenia go. 

Spadki w mieście Wadowice są pod naszą opieką dokładnie badane oraz analizowane. Oferta obejmuje również skrupulatne przygotowanie koniecznej dokumentacji, która pozwala na szybkie i bezproblemowe rozwiązanie kwestii spadkowych

PRAWO SPADKOWE

W

otwarcie i ogłoszenie testamentu

W

stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu

W

przyjęcie lub odrzucenie spadku

W

uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

W

dział spadku

W

zachowek

W

uchylenie lub zmiana orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku

W

wydziedziczenie

PRAWO CYWILNE

W

sprawy odszkodowawcze

W

sprawy dotyczące roszczeń z umów

W

ochrona dóbr osobistych

W

sprawy dotyczące współwłasności

W

sprawy dotyczące zasiedzenia, uwłaszczenia

W

sprawy dotyczące ustanowienia służebności np. drogi koniecznej

W

sprawy lokalowe, w tym eksmisja

W

sprawy o odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy

W

sporządzanie umów

Zasiedzenie Wadowice

Przeprowadzimy Cię przez rozprawę związaną z zasiedzeniem lub uwłaszczeniem nieruchomości. Sporządzamy niezbędną dokumentację oraz wnioski wskazujące podmiot nabywający określone prawa do nieruchomości poprzez zasiedzenie.

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

W

sporządzanie wezwań do zapłaty

W

prowadzenie negocjacji

W

reprezentacja wierzycieli i dłużników w postępowaniu egzekucyjnym m. in. sporządzam skargi na czynności komornika, powództwa przeciwegzekucyjne

PRAWO PRACY i UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

W

reprezentacja pracowników i pracodawców przed sądami wszystkich instancji

W

sporządzanie odwołań od decyzji organów rentowych

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

W

sprawy sądowe z zakresu spółek handlowych

W

windykacja należności

W

sprawy o zapłatę

Andrychów | Kalwaria Zebrzydowska

Copyright © 2021. | All rights reserved by Kancelaria Radcy Prawnego w Wadowicach Eliza Grabińska – Gieruszczak. Projekt strony internetowej wykonany przez: home.pl